Omdaningen av Storgatan är klar

Fredagen 15 december las den allra sista granitstenen på plats på Storgatan,...


Detaljplanen för södra Drottningmarken är ute på samråd

Detaljplaneförslaget för del av Kungs Starby 2:6, Södra Drottningmarken är...


Kultur- och utbildningsnämnden satsar på digitalisering och utökade föreningsbidrag

Måndag 4 december antog kultur- och utbildningsnämnden sin budget för 2018...


Rådhuset Vadstena

Hur vill du göra Rådhustorget och Apotekstomten mer attraktiva?

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av...


ranking bästa skolkommun

Vadstena - bästa skolkommunen i länet!

Återigen placerar sig Vadstena på topp i Lärarförbundets rankning av...


Shopping på Storgatan i Vadstena.

Vadstena är årets raket

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är det genom årens lopp...


Nu växer Vadstena!

Efter att ha minskat folkmängden under 2016, visar nu statistik för första...


Gata i den pittoreska kulturstaden Vadstena.

Vill du veta mer om Vadstenas platsvarumärke?

Under våren har Vadstena kommun genomfört en analys av varumärket Vadstena...


Omdaning av Storgatan i Vadstena

Nu ska Storgatan bli vackrare och mer tillgänglig

Under vecka 12 drar arbetet med att omdana Storgatan igång. När arbetet är...


Vadstena kommun lanserar streamingtjänsten Vadstena play

Nu lanserar vi Vadstena Play!

På Vadstena Play, eller vadstena.se/play som adressen är, kan du från och...