16 januari till 17 februari pågår samråd för detaljplan gällande området Vadstena 4:44, med syfte att öka antalet centralt belägna bostäder med hög tillgänglighet.

Programområdet är beläget öster om Lastköpingsgatan, direkt norr om vattenverket och ca 60 meter från Vätterns strand. Området är idag obebyggt och består av öppen gräsyta och parkering. Beslutet om samråd fattades av Samhällsbyggnadsnämnden den 13 december 2016.

Programhandlingarna finns under samrådstiden utställda på entréplan i kommunhuset (vardagar 08.00-16.00), Klosterledsgatan 35 samt på biblioteket, Slottsgatan 10 under dess öppettider.

Ett samrådsmöte för information och synpunkter hålls i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, sammanträdesrum Vävaren den 26 januari 2017 kl 18:30.

Synpunkter ska lämnas in till Vadstena kommun, Plan- och bygglovavdelningen, 592 80 VADSTENA, eller via e-post till planochbygg@vadstena.se senast 17 februari 2017.