Nu är upphandlingen av arkitekt för en ny mellanstadieskola i Vadstena klar. Även upphandlingen för totalentreprenad av en ny förskola påbörjas under vecka 25.

Upphandling av ny förskola

Lokalprojektet, som i nuläget innefattar renovering av nuvarande skollokaler och uppförandet av en ny förskola och mellanstadieskola, har under våren gått in i en mer intensiv period. Under vecka 25 kommer upphandlingen av en ny förskola i nordöstra delen av Vadstena, i korsningen Motalavägen/ Klosterledsgatan, att påbörjas.

Inför upphandlingen har en programgrupp med pedagoger och övrig personal kopplad till förskoleverksamheten fått möjlighet att framföra sina synpunkter på en ny förskola. Dessa synpunkter på önskvärda funktioner finns nu med i förfrågningsunderlaget.

Upphandlingen är en funktionsupphandling på totalentreprenad vilket innebär att kommunen har beskrivit önskvärda funktioner för den nya förskolan, medan entreprenören har frihet att fundera på arkitektur och materialval i sina anbud.

Arkitekt till ny mellanstadieskola

Ramavtalsupphandlingen gällande arkitektuppdrag kring ny mellanstadieskola på den så kallade ”cirkusplatsen” är klar. Totalt sex anbud lämnades in och av dessa har ramavtal skrivits med två leverantörer; Snidare Arkitekter, som anlitas i första hand, och Arkitema Architects som anlitas vid de tillfällen Snidare Arkitekter inte har möjlighet att ta sig an ett uppdrag.

– Snidare Arkitekter är ett relativt litet företag med en trevlig vision om att skapa arkitektur som är hållbar och snäll mot både människa och miljö, medan Arkitema Architects är en av Skandinaviens största arkitektbyråer. Att ha tecknat avtal med två så kunniga och erfarna arkitektkontor känns tryggt för det fortsatta arbetet, berättar David Lindström som är projektledare för lokalprojektet.

Under hösten kommer programgrupper med personal som arbetar inom grundskolan att skapas för dialog kring den nya mellanstadieskolan.