Nu har ombyggnationen av avloppsreningsverket i Vadstena påbörjats. Efter ombyggnationen kommer det vatten från stadens hushåll som släpps ut i Vättern att leva upp till de senaste miljökraven.

Det befintliga avloppsreningsverket är gammalt och slitet, och har för liten kapacitet. Det lever dessutom inte upp till de nya miljökrav som gäller från oktober 2018. Därför har Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd beslutat att verket ska byggas om.

– Det känns roligt att vi nu ska komma igång och bygga. När det nya reningsverket är färdigt kommer vi att ha en betydligt mer modern vattenrening och en bättre arbetsmiljö för våra anställda som arbetar i verket, säger Arvid Sjögedahl, ordförande i Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd.

Byggnationen, som påbörjades under vecka 10, kan innebära en del störningar för närboende. Byggfordon kommer i högre utsträckning att trafikera området. Det ska dessutom pålas för att få en stadig grund för det nya verket. När vi utför pålningsarbeten kan man räkna med höga ljudnivåer. Det första tillfället är planerat till månadsskiftet april/maj och det kommer sannolikt att bli ytterligare ett tillfälle. Arbetet kommer att vara koncentrerat till dagtid och det rör sig om kortare tidsperioder.

Planen är att det nya avloppsreningsverket ska stå färdigt våren 2018. Det ger oss ett antal månader att ”köra in” anläggningen, så att vi kan leva upp till utsläppskraven i oktober.