På Vadstena Play, eller vadstena.se/play som adressen är, kan du från och med nu ta del av videoklipp med allt från politiska beslut till spännande projekt.

Samhällsutvecklingen gör medborgaren allt mer digital och internetanvändningen i Sverige är bland de högsta i världen. I takt med att informationsflödet ökar blir det också svårare att nå igenom bruset. Ett knep som blir allt mer populärt är att använda sig av rörlig bild.

– Film ökar engagemang och är ett bra sätt att sprida information och kunskap. Ett videklipp kan förmedla budkap på flera olika sätt, både genom ljud och bild, vilket gör att kommunikationen blir mer effektiv, berättar kommunens kommunikationschef Sofia Löf.

Till att börja med blir det huvudsakligen videoklipp som syftar till målet ”Växande Vadstena” och där du kan höra mer om planer att bygga mer bostäder och utveckla den kommunala servicen. Senare i vår kommer kommunen även att publicera sammanfattningar av politiska sammanträden.

– Vi vet att det är svårt att få tid, och att man kanske inte är intresserad av att sitta med på ett politiskt sammanträde i flera timmar. Det betyder inte att våra kommuninvånare är ointresserade av vilka beslut de förtroendevalda fattar. Vi tror därför att korta videoklipp där våra ordföranden sammanfattar vilka beslut som tagits på sammanträdet är rätt väg att gå, menar Sofia.

– Målet är att öka användningen av rörlig bild i kommunens kommunikation i alla förvaltningar, i allt från filmer som beskriver krångliga processer, till spännande projekt och rekrytering av medarbetare, avslutar Sofia.