Under vecka 12 drar arbetet med att omdana Storgatan igång. När arbetet är klart kommer gatan att ha en helt ny beläggning med markvärme och ny vägghängd belysning.

– Det har varit en lång process men det är skönt att vi nu tagit beslut om att genomföra förändringarna som medför ökad tillgänglighet och ett vackrare centrum som bildar en helhet, menar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén.

Hela Storgatan, från Hovsgatan vid Rådhustorget till Strågatan vid Rödtornet, kommer under arbetet att grävas ur och under den nya beläggningen läggs markvärme som håller is borta under vintermånaderna.

– Beläggningen kommer att bestå av vackra granithällar som gör att det går att ta sig fram på ett bra sätt med rullstolar, rullatorer och barnvagnar, berättar Mikael Lilja, projektledare på Vadstena kommun.

– Närmast fasaderna lägger vi smågatsten och vid entréerna blir det flammad gatsten med slät yta för att få god tillgänglighet till butikerna, fortsätter Mikael.

Just tillgänglighet har varit ett nyckelord i arbetet med att planera Storgatans nya utseende. Även bevarandet av Vadstenas särart har varit en viktig aspekt.
– Vi tycker att vi hittat en bra lösning med både gatsten och granithällar som kan uppfylla båda behoven. För att få ytterligare Vadstena-karaktär på Storgatan så kommer dagvattenrännan att täckas med gjutjärnsgaller med lokalt spetsmönster, avslöjar samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Arbetet kommer att ta en paus under sommaren för att störa besöksnäringsverksamheten så lite som möjligt, men det är naturligtvis så att ett så stort arbete kommer att märkas.
– Jag har varit runt och pratat med butiksinnehavarna och berättat att det kommer att bli lite stökigt, men att vi ska göra allt vi kan för att göra Storgatan så tillgänglig som möjligt med till exempel gångbroar in till butikerna, säger Mikael.

Se film om omdaningen av Storgatan