Efter att ha minskat folkmängden under 2016, visar nu statistik för första halvåret i år att invånarantalet ökat i Vadstena kommun.

Det är framför allt under det senaste kvartalet, perioden april-juni, som trenden brutits och ett inflyttningsöverskott på 70 personer betyder att Vadstena kommun just nu har 7.404 invånare. Flyktingströmmen som påverkat folkmängden i många andra kommuner har endast en marginell påverkan i Vadstena då endast nio av nya Vadstenabor är inflyttade från utlandet.

– Det är naturligtvis glädjande att Vadstena i den senaste prognosen växer och att fler vill bosätta sig i vår kommun. Det kan vara början på en positiv trend för oss. Det ökande bostadsbyggandet slår igenom först i slutet av nästa år och då hoppas vi på att befolkningsökningen tar fart på allvar, berättar Anders Hedeborg (S), kommunstyrelsens ordförande.

– De stora satsningar vi gör på kommunens förskolor och skolor, det breda kultur-och fritidsutbudet har stärkt vår position som attraktiv boende-och besöksort, menar Anders.