Nu lanserar Vadstena kommun en ny webbplats för att lyfta fram arbetet kring det kommunövergripande målet ”Växande Vadstena”.

Under varje mandatperiod ska den politiska majoriteten redogöra för sina politiska prioriteringar, som ska utgå från de övergripande målen och genomsyra alla verksamheter. I slutet av 2015 fattade kommunfullmäktige beslut om att det övergripande målet under 2015-2018 ska vara ”Växande Vadstena” och att det viktigaste för att nå dit är att bygga bostäder och skapa attraktivitet.

– Målet för den politiska majoriteten är att det ska byggas minst 200 nya bostäder under mandatperioden och att vi ska vara 10 000 invånare 2030, säger Magnus Gustafsson (S), kommunfullmäktiges ordförande.

För att lyfta fram arbetet kring ”Växande Vadstena” har webbplatsen www.vaxandevadstena.se skapats där kommunen kommer att lyfta fram alla aktuella projekt för bostadsbyggande, utveckling av den kommunala servicen och försköning av stadsmiljön. Informationen på webbplatsen tas fram i samarbete med Vadstena Fastighets AB, privata byggherrar och övriga aktörer som kan ha intressant information.

Under kommande veckor kommer kommunen också att köra en kampanj på Youtube och på Facebook med en liten reklamfilm som lyfter fram stolta vadstenabor och som länkar till den nya sidan.