FAKTA

TYP: Utveckling stadsmiljö

INFLYTTNING/KLART: November 2017

ANTAL: -

BYGGHERRE: Vadstena kommun

Omdaning av Storgatan

Under vecka 12 drar arbetet med att omdana Storgatan igång. När arbetet är klart kommer gatan att ha en helt ny beläggning med markvärme och ny vägghängd belysning.

Hela Storgatan, från Hovsgatan vid Rådhustorget till Strågatan vid Rödtornet, kommer under arbetet att grävas ur och under den nya beläggningen läggs markvärme som håller is borta under vintermånaderna.

Beläggningen kommer att bestå av vackra granithällar som gör att det går att ta sig fram på ett bra sätt med rullstolar.

- Närmast fasaderna lägger vi smågatsten och vid entréerna blir det flammad gatsten med slät yta för att få god tillgänglighet till butikerna, fortsätter Mikael.

Arbetet kommer att ta en paus under sommaren för att störa besöksnäringsverksamheten så lite som möjligt, men det är naturligtvis så att ett så stort arbete kommer att märkas.

Vill du veta mer om byggnationen?

Kontakta Vadstena Fastighets AB för mer information.

Telefon: 0143-41 35 00
E-post: info@vfab.se
Webb: www.vfab.se