Fredagen 15 december las den allra sista granitstenen på plats på Storgatan, och därmed är omdaningen av gatan klar.