Den 16-17 februari fick förtroendevalda och tjänstemän i Vadstena kommun göra ett spännande besök i Vadstenas framtid. Detta skedde i form av ett intressant seminarium med grupparbeten för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtid.

– Syftet med strategidagarna har varit att vi ska få ett bra underlag för att ta fram en kommunövergripande vision och gemensamma mål, berättar kommundirektör Tommy Nilsson.

Till seminariedagarna hade både förtroendevalda och tjänstemän bjudits in och de 30-talet deltagare som fanns på plats vara alla eniga om att det varit två givande dagar som kändes som starten på något nytt.

– Jag tycker att det är extra kul att vi kunnat lägga titlar och roller åt sidan och bara fokusera på Vadstenas bästa. Det har gjort att vi haft väldigt professionella och kreativa samtal, menar kommunstyrelsens ordförande Mats Wahrén.

Strategidagarna resulterar i ett fortsatt arbete kring vision och mål där även synpunkter från de som bor och verkar i Vadstena kommer att fångas upp.