Det var ett enat kommunfullmäktige som under onsdagskvällen 14 december tog beslut om att bilda ett aktiebolag, Vadstena turism- och näringsliv AB, som ska hantera kommunens turism- och näringslivsfrågor.

– Turism- och näringslivsbolaget kommer att få stor strategisk betydelse för Vadstenas utveckling som bostads- och besökskommun, menar Anders Hedeborg, som är nyvalda styrelseordförande i bolaget.

– Med organisationen på plats har vi nu öppnat en ingång till Vadstenas näringsliv för många olika intressenter. Vår kommuns rika kultur- och fritidsliv får allt större betydelse i regionen Östergötland, i Sverige och för de många utländska gäster som kommer till Vadstena, fortsätter Anders.

Syftet med det nya bolaget är att det ska bidra till samordning och samverkan mellan olika aktörer. Vadstena turism och näringsliv AB ska leda, driva och utveckla turism, besöksnäring och näringsliv inom Vadstena kommun.

– Nästa steg i processen är att jag tillsammans med en konsult kommer att utarbeta ett förslag till verksamhetsinnehåll för det nya bolaget, och redovisa detta för kommunstyrelsen i maj 2017, berättar kommundirektör Tommy Nilsson.

Kommunfullmäktige fattade beslut om följande ledamöter och ersättare i styrelsen för Vadstena turism och näringsliv AB:
Anders Hedeborg (S), ordförande
Stefan Båverud (K), första vice ordförande
Gary Sparrborn (M), andra vice ordförande
Tommy Kennebrg (MP), ledamot
Lena Linde (K), ledamot
Oliver Gray (S), ersättare
Amanda Hellman (S), ersättare
Karl-Johan Sommar (M), ersättare
Anders Agnemar (C), ersättare
Nada Tendzeric (K), ersättare