Andelen obehöriga lärare ökar i landet, liksom i Östergötland, med bara ett undantag – Vadstena kommun. Medvetna satsningar har gjort att lärartjänsterna i Vadstena är attraktiva på arbetsmarknaden.

När de flesta kommuner i länet har minskat sin andel behöriga lärare, står Vadstena kommun ut i Skolverkets statistik och är den enda kommunen i Östergötland som ökat andelen behöriga lärare det senaste året.

– Våra framgångsfaktorer är att vi har ett gediget och långsiktigt skolutvecklingsarbete, och en samsyn kring hur vi ser på skolan vilket gäller både politiker, förvaltning, rektorer och lärare. Vi har en tillit till att skolan kan göra skillnad och vi vet att lärarna är viktiga för elevernas lärande, berättar kultur- och utbildningschef Kristina Lohman.

– Den ökade andelen behöriga lärare bekräftar att vi är en attraktiv arbetsgivare för lärare. Vi ligger i toppklass när det gäller kunskapsresultat, vi har duktiga skolledare och vi har en bra lönenivå, menar Kristina.