Under våren har Vadstena kommun genomfört en analys av varumärket Vadstena med hjälp av företaget Identx Kommunikation. Den 11 april kl 16-17 i Medborgarsalen i Rödtornet är du välkommen att höra mer om resultatet.

I arbetet har t ex två workshops genomförts på Vadstena folkhögskola där många bra synpunkter kom fram. Analysrapporten innehåller även andra delar som omvärldsanalys, svar från webbenkät till 700 svenskar och telefonintervjuer med aktörer inom svensk och internationell besöksnäring.

Den 11 april kl 16-17 är du välkommen att komma på en presentation av varumärkesanalysen i Medborgarsalen i Rödtornet. Identx Kommunikation kommer då att presentera vad de fått fram för resultat och lämna öppet för frågor.
Ingen föranmälan krävs, men var ute i god tid ifall du vill ha en sittplats.

Samma presentation kommer också att ges till kommunstyrelsen 19 april, som ett informationsärende på ordinarie sammanträde.

Den fullständiga rapporten kommer naturligtvis även att publiceras på kommunens webbplats efter den 19 april.